Publicaties

De Eerste Kamer heeft een aantal publicaties uitgebracht, die u meer informatie geven over de Eerste Kamer en over de Leden van de Eerste Kamer. Ook is een overzicht beschikbaar met feiten en cijfers.


Petitie aanbieden

Met enige regelmaat melden belangengroeperingen zich bij de Eerste Kamer, omdat zij een petitie wensen aan te bieden. Het aanbieden van petities verloopt via een vaste procedure.


Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid en is vanaf 1 mei 2022 van kracht. Het doel van de Wet open overheid is dat meer overheidsinformatie openbaar wordt gemaakt. Ook de informatie van het parlement, de Eerste Kamer en Tweede Kamer, valt onder de Wet open overheid. De Eerste Kamer maakt zelf al veel (actief) openbaar. Openbare informatie van de Eerste Kamer kunt u vinden op deze website. Is de informatie die u zoekt niet openbaar gemaakt, dan kunt u die opvragen. Dat heet een Woo-verzoek.