De Eerste Kamer telt 75 leden. Ieder Kamerlid heeft een vaste plek, ook wel zetel genoemd, in de plenaire vergaderzaal.

Op deze pagina kunt u zien hoe de zetelverdeling eruit ziet en wie waar zit.

 • Door in de lijst op één van de fracties te klikken, ziet u welke Kamerleden bij de geselecteerde fractie horen en op welke plek in de vergaderzaal zij zitten.

Door op één persoon binnen de selecteerde fractie te klikken, zal alleen de zetel waarop dit Kamerlid zit oplichten.

 • Daarnaast is het mogelijk om op een zetel in de plattegrond te klikken. In dat geval verschijnt informatie over de persoon die op die plek zit.

Vervolgens kunt u doorklikken naar de biografiepagina van het betreffende Kamerlid.

Om terug te gaan naar het algemene overzicht, klikt u op de reset -knop (onderaan de plattegrond).

Op deze pagina staat een plattegrond van de Eerste Kamer met informatie over waar de 75 leden zitten. Deze plattegrond is minder geschikt voor gebruik i.c.m. hulpmiddelen, zoals voorleessoftware.

Fracties/zetels

 • BBB
  16
  • Fractiepagina
 • GroenLinks-PvdA
  14
  • Fractiepagina
 • VVD
  10
  • Fractiepagina
 • CDA
  6
  • Fractiepagina
 • D66
  5
  • Fractiepagina
 • PVV
  4
  • Fractiepagina
 • ChristenUnie
  3
  • Fractiepagina
 • SP
  3
  • Fractiepagina
 • JA21
  3
 • PvdD
  3
  • Fractiepagina
 • SGP
  2
 • FVD
  2
 • Volt
  2
 • OPNL
  1
 • 50PLUS
  1

drs. M.C.T. Fiers

Foto Mary Fiers

Mary Fiers (1968) is vanaf 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Eerder was zij van 3 april 2018 tot 11 juni 2019 en van 12 oktober 2021 tot 13 juni 2023 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

dr. M.J. Kaljouw

M.J. Kaljouw (VVD) 1

Marian Kaljouw (1956) is vanaf 13 juni 2023 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

drs. ing. T. Panman

drs ing. T. Panman (BBB) 1

Tekke Panman (1968) is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Panman is sinds 11 juli 2023 ondervoorzitter van de werkgroep Advies inzake een commissie Digitale Zaken.

prof. dr. J.A. Bruijn

Prof.dr. J.A. Bruijn (VVD) 1

Jan Anthonie Bruijn (1958) is sinds 6 november 2012 lid van de Eerste Kamer voor de VVD-fractie.

De heer Bruijn is sinds 2 juli 2019 Voorzitter van de Eerste Kamer.

drs. P.H. van Meenen

drs. P.H. van Meenen (D66) 1

Paul van Meenen (1956) is vanaf 20 juni 2023 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 20 juni 2023 fractievoorzitter.

mr. R.S. Croll

Mr. R.S. Croll (BBB) 1

Robert (Samuel) Croll (1954) is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

Mr. Croll is ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) sinds 27 juni 2023.

dr. M.L. Vos

Dr. M.L. Vos (GroenLinks-PvdA) 1

Mei Li Vos (1970) is sinds 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Mevrouw Vos is vice-fractievoorzitter en fractiesecretaris.

Eerder was zij van 11 juni 2019 tot 13 mei 2023 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

G.K. Perin-Gopie, MSc

G.K. Perin-Gopie MSc. (Volt) 1

Gaby Perin-Gopie (1986) is vanaf 13 juni 2023 lid van de Volt-fractie in de Eerste Kamer. Zij is sinds 13 juni 2023 fractievoorzitter.

A.W.J.A. van Hattem

A.W.J.A. van Hattem (PVV) 1

Alexander van Hattem (1983) is vanaf 9 juni 2015 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer. Hij is fractiesecretaris.

De heer Van Hattem is sinds 12 december 2023 voorzitter van de commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ).

mr. dr. A. Ramsodit

A. Ramsodit (GroenLinks-PvdA) 2

Artie Ramsodit is vanaf 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

F. Karimi

F. Karimi (GroenLinks-PvdA) 1

Farah Karimi (1960) is sinds 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Eerder was zij van 11 juni 2019 tot 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. Zij was tot 13 juni 2023 vice-voorzitter en secretaris van de fractie.

I.M. Lagas, MDR

I.M. Lagas MDR (BBB) 1

Ilona Lagas is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

Mevrouw Lagas is sinds 27 juni 2023 voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA).

mr. B.O. Dittrich

Mr. B.O. Dittrich (D66) 2

Boris Dittrich (1955) is vanaf 11 juni 2019 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Dittrich is voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) sinds 27 juni 2023.

dr. mr. J. Bakker-Klein

Dr. mr. J. Bakker-Klein (CDA) 1

Janny Bakker-Klein (1960) is vanaf 13 juni 2023 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

P. Schalk

P. Schalk (SGP) 1

Peter Schalk (1961) is vanaf 9 juni 2015 lid en fractievoorzitter van de SGP-fractie in de Eerste Kamer.

Drs. P.W. Geerdink

Drs. P.W. Geerdink (VVD) 2

Paulien Geerdink (1969) is vanaf 11 juni 2019 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Vanaf 27 juni 2023 tot 12 oktober 2023 werd mevrouw Geerdink tijdelijk voor de duur van 16 weken vervangen door het lid Van de Sanden.

E.W. Hartog

E.W. Hartog (Volt) 1

Eddy Hartog (1962) is vanaf 13 juni 2023 lid van de Volt-fractie in de Eerste Kamer.

prof.dr. M.J. de Vries

prof.dr. M.J. de Vries (SGP) 1

Marc de Vries (1958) is vanaf 12 december 2023 lid en fractiesecretaris/penningmeester van de SGP-fractie in de Eerste Kamer.

drs. A. Griffioen

drs A. Griffioen RA (BBB) 1

Arie Griffioen (1953) is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

mr. drs. H. Doornhof

Mr.drs. H. Doornhof (CDA) 2

Hugo Doornhof (1978) is vanaf 11 juni 2019 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

mr. R.M.J. van Gasteren, LLM

mr. R.M.J. van Gasteren LLM (BBB) 1

Robert van Gasteren (1959) is vanaf 11 juli 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

drs. Th.W. Rietkerk

Drs. Th.W. Rietkerk (CDA) 2

Theo Rietkerk (1962) is vanaf 11 juni 2019 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 13 juni 2023 penningmeester.

De heer Rietkerk is sinds 27 juni 2023 voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en ondervoorzitter van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO).

J. Dessing

J. Dessing (FVD) 2

Johan Dessing (1965) is vanaf 11 juni 2019 lid van de FVD-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 31 maart 2022 is hij de fractievoorzitter.

De heer Dessing is sinds 27 juni 2023 ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA) en tweede ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO).

mr. K. van Bijsterveld

mr. K. van Bijsterveld (JA21)

Karin van Bijsterveld (1970) is vanaf 13 juni 2023 lid van de JA21-fractie in de Eerste Kamer.

mr. drs. W.J.M. Aerdts

Mr. drs. W.J.M. Aerdts (D66) 1

Willemijn Aerdts (1983) is vanaf 13 juni 2023 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Zij is sinds 4 september 2023 vice-fractievoorzitter.

Mevrouw Aerdts is ondervoorzitter en tijdelijk waarnemend voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad.

R. van Aelst-den Uijl, MA

R. van Aelst-den Uijl MA (SP) 1

Lies van Aelst-den Uijl is vanaf 13 februari 2024 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer.

Zij is sinds 13 februari 2024 secretaris en penningmeester van de fractie.

W.C.P.H. Jaspers

W.C.P.H. Jaspers (BBB) 1

Wim Jaspers (1961) is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

drs. T.J.F.M. Bovens

drs. T.J.F.M. Bovens (CDA) 1

Theo Bovens (1959) is vanaf 13 juni 2023 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 13 juni 2023 fractievoorzitter.

W.T. van Ballekom

foto van de heer Ballekom

Pim van Ballekom (1956) is vanaf 11 juni 2019 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Hij was tot 13 juni 2023 penningmeester.

De heer Van Ballekom is sinds 27 juni 2023 voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN).

drs. M.J. van Rooijen

Drs. M.J. van Rooijen (50PLUS) 1

Martin van Rooijen (1942) is vanaf 11 juni 2019 lid van de 50PLUS-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 11 juni 2019 fractievoorzitter.

De heer Van Rooijen was eerder lid van de Eerste Kamer van 9 juni 2015 tot 23 maart 2017.

drs. T. Klip-Martin

Drs. T. Klip-Martin (VVD) 1

Tanja Klip-Martin (1954) is sinds 12 juli 2016 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Zij is vice-voorzitter van de fractie.

drs. E. Kemperman, MBA

E. Kemperman (BBB) 1

Eric Kemperman is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

Hij is sinds 27 juni 2023 voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO).

drs. K. Petersen

Drs K. Petersen (VVD) 1

Koen Petersen (1968) is vanaf 13 juni 2023 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Petersen is sinds 27 juni 2023 voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO).

A.P.M. van Wijk

A.P.M. van Wijk (BBB) 1

Elly van Wijk (1962) is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

A. Nanninga

A. Nanninga (JA21) 1

Annabel Nanninga (1977) is sinds 13 juni 2023 lid en voorzitter van de JA21-fractie in de Eerste Kamer.

Eerder was zij van 15 februari 2021 tot 13 juni 2023 lid en voorzitter van de Fractie-Nanninga in de Eerste Kamer. Daarvoor was zij van 11 juni 2019 tot 26 oktober 2020 lid van de FVD-fractie.

drs. F.J.M. Crone

Drs. F.J.M. Crone (GroenLinks-PvdA) 1

Ferd Crone (1954) is vanaf 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Eerder was hij van 11 juni 2019 tot 13 juni 2023 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

mr. J. Recourt

recourt

Jeroen Recourt (1970) is sinds 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer

Eerder was hij van 11 juni 2019 tot 13 juni 2023 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

G. Prins

G. Prins (CDA) 1

Greet Prins (1954) is vanaf 11 juni 2019 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Zij is sinds 13 juni 2023 vice-voorzitter van de CDA-fractie.

Mevrouw Prins is sinds 27 juni 2023 voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

drs. A. van Langen-Visbeek

Drs. A. van Langen-Visbeek (BBB) 2

Andrea van Langen-Visbeek (1968) is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer. Zij was van 13 juni 2023 tot 21 mei 2024 fractiesecretaris.

Zij is sinds 27 juni 2023 ondervoorzitter van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK).

dr. M.M. van Toorenburg

dr. M.M. van Toorenburg (CDA) 1

Madeleine van Toorenburg (1968) is vanaf 13 juni 2023 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Zij is sinds 13 juni 2023 fractiesecretaris.

prof. dr. E.B. van Apeldoorn

foto Senator van Apeldoorn (SP)

Bastiaan van Apeldoorn (1970) is vanaf 9 juni 2015 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer.
Hij is sinds 13 februari 2024 vice-fractievoorzitter van de SP.

De heer van Apeldoorn is sinds 27 juni 2023 voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA).

mr. H.W. Vogels

Mr. H.W. Vogels (VVD) 2

Rian Vogels (1970) is vanaf 13 juni 2023 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

drs. N.K. Koffeman

Drs. N.K. Koffeman (PvdD) 1

Niko Koffeman (1958) is sinds 12 juni 2007 lid van de PvdD-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 12 juni 2007 fractievoorzitter van de PvdD.

Hij is zelfstandig communicatieadviseur. Hij was adviseur bij campagnes van de SP.

mr. H.A. Marquart Scholtz

mr. H.A. Marquart Scholtz (BBB) 2

Henk Marquart Scholtz (1946) is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

R.O. Martens, MSc

R.O. Martens (GroenLinks-PvdA) 1

Randy Martens is vanaf 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

R. Lievense

R. Lievense (BBB) 1

Robbert Lievense is vanaf 6 februari 2024 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

drs. H.J. Meijer

Drs. H.J. Meijer (VVD) 1

Henk Jan Meijer (1951) is vanaf 11 juni 2019 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 27 oktober 2020 is hij de fractiesecretaris.

Hij is sinds 27 juni 2023 ondervoorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA).

J.C.M. van den Oetelaar

J.C.M. van den Oetelaar (FVD) 1

Joris van den Oetelaar is vanaf 13 juni 2023 lid van de FVD-fractie in de Eerste Kamer.

dr. N.C. Thijssen

Dr. N.C. Thijssen (GroenLinks-PvdA) 1

Noortje Thijssen (1983) is vanaf 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

drs. ing. B. Kroon

Drs. ing. B. Kroon (BBB) 1

Bart Kroon is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer. Hij was van 13 juni 2023 tot 21 mei 2024 vice-fractievoorzitter.

De heer Kroon is sinds 27 juni 2023 ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN).

drs. E.H.J. Heijnen

drs. E.H.J. Heijnen (BBB) 1

Eugène Heijnen (1964) is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer. Hij is vanaf 21 mei 2024 fractiesecretaris en penningmeester.

G.J. Oplaat

G.J. Oplaat (BBB) 1

Gert-Jan Oplaat is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer. Hij is vanaf 21 mei 2024 vice-fractievoorzitter.

Hij is sinds 27 juni 2023 voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

D.M.G. Roovers, MSc, MA

D.M.G. Roovers (GroenLinks-PvdA) 1

Daan Roovers (1970) is sinds 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

prof. dr. I.J. Visseren-Hamakers

Prof. dr I.J. Visseren-Hamakers (PvdD) 1

Ingrid Visseren-Hamakers (1970) is vanaf 13 juni 2023 lid van de PvdD-fractie in de Eerste Kamer. Zij is sinds 13 juni 2023 de penningmeester.

mr. H.J.J. Talsma

foto van de heer Talsma

Hendrik-Jan Talsma (1978) is sinds 6 april 2021 lid van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer.

mr. R.A. Janssen

Mr. R.A. Janssen (SP) 1

Rik Janssen (1957) is vanaf 11 juni 2019 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 25 januari 2022 fractievoorzitter.

Ir. ing. C.P.M. Moonen

Ir.ing. C.P.M. Moonen (D66) 1

Carla Moonen (1963) is vanaf 11 juni 2019 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

Mevrouw Moonen is ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

ir. drs. G.A. van Strien

Ir.drs. G.A. van Strien (PVV) 1

Gom van Strien is sinds 7 juni 2011 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 25 september 2012 is hij vice-voorzitter van de fractie.

De heer Van Strien is voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor de Verzoekschriften.

drs. E.I. Schippers

drs. E.I. Schippers (VVD) 1

Edith Schippers (1964) is vanaf 20 juni 2023 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Zij is sinds 13 juni 2023 fractievoorzitter.

drs. S.M. Kluit

Drs. S.M. Kluit (GroenLinks-PvdA) 1

Saskia Kluit (1973) is sinds 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Eerder was zij van 11 juni 2019 tot 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. Zij was ook penningmeester van de fractie.
Mevrouw Kluit is sinds 27 juni 2023 voorzitter van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK).

prof. mr. P. Nicolaï

Prof.mr. P. Nicolaï (PvdD) 1

Peter Nicolaï (1947) is vanaf 11 juni 2019 lid van de PvdD-fractie in de Eerste Kamer. Hij is de fractiesecretaris en sinds 13 juni 2023 vice-fractievoorzitter.

De heer Nicolaï is sinds 27 juni 2023 ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL).

dr. R. Baumgarten

R. Baumgarten (JA21) 1

Ruben Baumgarten (1969) is vanaf 13 juni 2023 lid van de JA21-fractie in de Eerste Kamer.

J.C. Huizinga-Heringa

J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie) 2

Tineke Huizinga-Heringa (1960) is vanaf 11 juni 2019 lid van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 6 april 2021 is zij de fractievoorzitter.

Mevrouw Huizigina-Heringa is sinds 27 juni 2023 eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO).

drs. H.A.M. Janssen-van Helvoort

Drs. H.A.M. Janssen-van Helvoort (GroenLinks-PvdA) 1

Hetty Janssen-van Helvoort (1954) is vanaf 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

mr. I.A. Bezaan

Mr. I.A. Bezaan (PVV) 1

Ilse Bezaan (1968) is vanaf 11 juni 2019 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.

ing. M.J.L. Goossen

ing. M.J.L. Goossen (BBB) 1

Math Goossen (1954) is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

mr. G.V.M. Veldhoen

Mr. G.V.M. Veldhoen (GroenLinks-PvdA) 1

Gala Veldhoen (1971) is sinds 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Mevrouw Veldhoen is sinds 27 juni 2023 ondervoorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Sinds 11 juli 2023 is zij voorzitter van de werkgroep Advies inzake een commissie Digitale Zaken.

F. Belhirch

F. Belhirch (D66) 1

Fatimazhra Belhirch (1975) is sinds 13 juni 2023 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

P. Rosenmöller

P. Rosenmöller (GroenLinks) 1

Paul Rosenmöller (1956) is sinds 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 13 juni 2023 fractievoorzitter.

De heer Rosenmöller is sinds 11 juni 2019 voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL).

drs. F.W.J. Holterhues

Drs. F.W.J. Holterhues (ChristenUnie)

Eric Holterhues (1972) is vanaf 13 juni 2023 lid van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 13 juni 2023 penningmeester.

A.J.M. van Kesteren

foto van Senator van Kesteren (PVV)

Ton van Kesteren (1954) is sinds 12 december 2023 van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.

De heer van Kesteren was eerder lid van 28 maart 2017 tot 13 juni 2023.

drs. R. van Gurp

Drs. R. van Gurp (GroenLinks-PvdA) 1

Roel van Gurp (1956) is vanaf 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

De heer van Gurp is sinds 27 juni 2023 ondervoorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

drs. A.Sj. van der Goot

drs. A.Sj. van der Goot (OPNL) 1

Auke van der Goot is vanaf 13 juni 2023 lid van de OPNL-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 13 juni 2023 fractievoorzitter.

prof. dr. C.F. van den Berg

Prof.dr. C.F. van den Berg (VVD) 1

Caspar van den Berg (1980) is vanaf 18 januari 2022 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

em. prof. dr. F. van Knapen

F. van Knapen (BBB) 1

Frans van Knapen (1948) is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.