Eerste Kamerleden hebben het recht schriftelijke vragen te stellen aan leden van de regering. Deze vragen worden via de Voorzitter van de Eerste Kamer gesteld. De vragen worden met het door de regering gegeven antwoord gepubliceerd als Aanhangsel van de Handelingen. Deze Aanhangsels zijn beschikbaar vanaf Prinsjesdag 1998.


verberg toon  selecteerfunctie

Schriftelijke vragen selecteren

 

verberg toon  zoekfunctie

Schriftelijke vragen zoeken