Renovatie Binnenhof en de tijdelijke verhuizingOp het Binnenhof in Den Haag zetelden de Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. Het Binnenhofcomplex is een acht eeuwen oud monument. Iedereen kent het als het centrum van het Nederlandse parlement: de Staten-Generaal.

Waarom renoveren?

Na een periode van intensief gebruik kampt het Binnenhof met veel technische en bouwkundige gebreken. Grootschalige renovatie is noodzakelijk voor meer veiligheid en betere (werk)omstandigheden voor gebruikers en bezoekers.

Na de renovatie voldoen de gebouwen weer aan de eisen van deze tijd. Zo blijft het Binnenhof ook in de toekomst het centrum van de Nederlandse parlementaire democratie.

Om de renovatie mogelijk te maken is het noodzakelijk dat alle 'bewoners' voor een aantal jaren verhuizen naar andere locaties. De Eerste Kamer heeft zijn intrek genomen in het gebouw aan het Lange Voorhout 34-36 (Huis Huguetan) en aan de Kazernestraat 52. Na de renovatie keren de bewoners terug naar het Binnenhof.


Renovatie

Sinds 1992 is er alleen klein onderhoud uitgevoerd aan gebouwen en installaties van het Binnenhof. Slechts enkele bijzondere plekken ondergingen sindsdien een grote ingreep, zoals de plenaire zaal van de Eerste Kamer in 1994. Inmiddels vragen de gebouwen dringend om grondig onderhoud en bouwkundige en installatietechnische ingrepen om ze in goede staat te houden of weer te brengen.

Eigenaar van het Binnenhof is het Rijksvastgoedbedrijf. Het is ook de opdrachtgever van de renovatie en de tijdelijke huisvesting. Er wordt met een team van architecten en technisch specialisten gewerkt aan het ontwerp en de technische uitwerking van de renovatie. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de Eerste Kamer.


Tijdelijke huisvesting

Het parlementaire werk moet tijdens de renovatie wel gewoon doorgaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn daarom allebei uitgeweken naar een tijdelijk onderkomen. Het parlement blijft dus open, maar dan op een andere plek. De Eerste Kamer is sinds 23 augustus 2021 gevestigd aan de Kazernestraat en aan het Lange Voorhout.

Het nieuwe adres is:

Kazernestraat 52

2514 CV Den Haag

Het postadres is hetzelfde gebleven:

Postbus 20017

2500 EA Den Haag


Kunstparade Binnenhofrenovatie

Op 27 mei 2023 start het programma Kunstparade Binnenhofrenovatie, een publiek kunstprogramma rond het Binnenhof. Op uitnodiging van het atelier Rijksbouwmeester, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, Raad van State, het ministerie van Algemene Zaken en de gemeente Den Haag ontvangen verschillende kunstenaars in de jaren dat het Binnenhof gerenoveerd wordt een opdracht om nieuw werk te maken. Zij leggen in kunst de betekenis van het Binnenhof vast. Net zoals in een parade, volgen de kunstwerken of kunstmanifestaties elkaar op. Steeds met een moment voor publieke deelname en ontmoetingen. Zo blijft het gebied rond het Binnenhof een ontmoetingsplek, ook tijdens de renovatie.