Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Deze vaste commissie houdt zich bezig met Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ).

Deze commissie is belast met de behandeling van voorstellen die in de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie (de JBZ-Raad) aan de orde zijn.

De behandeling van wetsvoorstellen op het terrein van Immigratie, Integratie en Asiel wordt door deze commissie voorbereid.

Tot 7 juni 2011 was er de vaste commissie voor de JBZ-Raad.

Voorzitter van de commissie is A.W.J.A. (Alexander) van Hattem (PVV).

Ondervoorzitter is W.J.M. (Willemijn) Aerdts (D66).

Waarnemend griffier van de commissie is W.A.J.M. (Kim) van Dooren.

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de commissie I&A/JBZ.

Voor meer informatie kunt u terecht op de commissiepagina van de commissie voor I&A/JBZ op de Europapoort.


Kamerleden sorteren op:


Leden